Krasnale rozpoczęły projekt muzyczny z LZA "Promni"

Od października grupa "Krasnale" będzie brała udział w edukacyjnym projekcie muzycznym, który powstał przy współpracy Niepublicznego Przedszkola SGGW oraz LZA "Promni". Celem cyklicznych spotkań, odbywających się raz w miesiącu przez cały rok przedszkolny, jest poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji artystycznej, wykształcenie wrażliwości muzycznej, krzewienie polskiej kultury i folkloru poprzez prezentację muzyki, pieśni, zwyczajów i tańców oraz strojów regionalnych i narodowych.

1

 

Pasowanie na przedszkolaka

W poniedziałek 17 października w Niepublicznym Przedszkolu SGGW odbyło się powitanie oraz pasowanie nowych dzieci na przedszkolaka. Przedszkolaki dostały piękne dyplomy. Po zakończeniu uroczystości wszyscy otrzymali w nagrodę : tańce , zabawy przy muzyce i słodki poczęstunek.

1

 

 

Wycieczka do Katedry Entomologii Stosowanej

Dzisiaj Pszczółki i Krasnale odwiedziły owady na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Katedrze Entomologii Stosowanej.

4

 

Zajęcia dodatkowe

W roku przedszkolnym 2016/2017 oferujemy następujące zajęcia dodatkowe: rytmikę, język angielski, judo oraz taniec z elementami baletu.

1
2
4

 

Rozpoczęcie roku przedszkolnego 2016/2017

Pierwszego września 2016 roku  rozpoczęliśmy kolejny już rok przedszkolny i powitaliśmy dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.

1