Od października grupa "Krasnale" będzie brała udział w edukacyjnym projekcie muzycznym, który powstał przy współpracy Niepublicznego Przedszkola SGGW oraz LZA "Promni". Celem cyklicznych spotkań, odbywających się raz w miesiącu przez cały rok przedszkolny, jest poszerzenie i wzbogacenie treści programowych o zagadnienia z zakresu edukacji artystycznej, wykształcenie wrażliwości muzycznej, krzewienie polskiej kultury i folkloru poprzez prezentację muzyki, pieśni, zwyczajów i tańców oraz strojów regionalnych i narodowych.

1