W roku przedszkolnym 2016/2017 oferujemy następujące zajęcia dodatkowe: rytmikę, język angielski, judo oraz taniec z elementami baletu.

1
2
4