2

Niepubliczne Przedszkole SGGW zostało uroczyście otwarte przez prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1 października 2014 roku. Otwarcie przedszkola jest realizacją wcześniejszych zapowiedzi władz SGGW i kolejną już formą pomocy socjalnej skierowaną do społeczności akademickiej. Placówka, mogąca pomieścić 47 przedszkolaków, obejmuje opieką dzieci pracowników, doktorantów oraz studentów SGGW w wieku od 3 do 6 lat, zapewniając im możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych warunkach.